Waldemar Frydrych
a Oranžová alternativa
Waldemar Frydrych a Oranžová alternativa, Vratislav, Wroclaw

Waldemar „Major“ Frydrych je bezesporu osobností, která je s Vratislaví silně spojená. Přestože se narodil v Toruni, na místní univerzitě strávil dlouhé roky života a založil tu s přáteli studentské odbory, z nichž vzešlo hnutí Oranžová alternativa (Pomarańczowa alternatywa).

K Waldemarově přezdívce „Major“ se váže historka, kdy jako mladík odmítal nastoupit na vojnu a požádal o přezkoumání svého zdravotního stavu. Před posuzující komisi přišel oblečený v majorské uniformě, kterou někde sehnal, salutoval, členy komise oslovoval „plukovníci“ a svým vystoupením vzbudil tak negativní dojem, že byl označen za blázna a jeho žádosti bylo vyhověno.

Na vratislavské univerzitě studoval Frydrych historii. V roce 1981 vydal tzv. Manifest sociálního surrealismu. Tou dobou také sílilo stávkové odborové hnutí Solidarita Lecha Walesy. V prosinci 1981 generální tajemník vládnoucí Dělnické strany Wojciech Jaruzelski nechal veškerý odpor potlačit. V Polsku bylo vyhlášeno stanné právo, lidem bylo zakázáno se shromažďovat a byla posílena cenzura.

Právě tehdy dostal Waldemar, stojící nyní v čele Oranžové alternativy, zajímavý nápad. Lidem možná byla upřena jejich práva a zakázáno protestovat, ale trpaslíkům ne!

Prvně se po Vratislavi začaly objevovat nápisy vyzývající k boji za práva trpaslíků. Trpaslík disident měl být utlačován fiktivním režimem a toužil po velké socialistické revoluci, aby získal svá práva. Nápisy byly pravidelně zamalovávány, ale rychlost, s jakou se znovu objevovaly, doprovázeny často jednoduchými kresbami trpaslíků, byla neuvěřitelná. Slezané pochopili, proti čemu jejich fiktivní trpaslík bojuje a byli připraveni mu pomoci. A tak mohla Oranžová alternativa přikročit k dalšímu kroku.

Waldemar Frydrych začal organizovat demonstrace, jejichž účastníci si sehnali oranžové převleky a čepičky a vydávali se za trpaslíky. A trpaslíci přece protestovat mohli. Na jedné demonstraci se sešly tisíce místních studentů převlečených za Santa Clause a požadovaly Santovo propuštění z vězení. Jindy zas transparenty vyzývaly k tomu, aby přešla „Všechna moc Trpaslíkům!“

Vrcholem těchto setkání, povětšinou konaných v Swidnické ulici (kde dnes stojí socha Táty trpaslíka), byla demonstrace 1. 6. 1988, kdy se za oranžového mužíčka převléklo neuvěřitelných 20 tisíc lidí.

Ale Frydrych organizoval i jiné formy protestu. Když policisté poprvé použili proti demonstrujícím „trpaslíkům“ násilí, tak si s přáteli na trička namalovali písmena, stáli vedle sebe, aby dohromady tvořili nápis: „Precz z upałami“ (Pryč s vedry). Jakmile se však nedívali žádní příslušníci veřejné bezpečnosti, tak ten, jenž měl na sobě písmeno „U“, začal dělat jinou činnost, a nápis tak najednou zněl: „Precz z pałami“ (Pryč s obušky). Jindy zas Major vyhlásil Den policajta a s přáteli dávali strážníkům květiny zakoupené na Solném náměstí.

V jednom z policejních protokolů se píše: „Zatčený se choval, jako by spadl z měsíce. Ve svém oblíbeném oranžovém kostýmu v černých brýlích rozdával na ulici tampony. A po příchozích strážnících házel tulipány.“ Jeho kolegové z Oranžové alternativy však byli zatčeni mnohokrát za podobné delikty, kdy se pokoušeli například uplatit strážníky chlebem a solí.

Po revoluci roku 1989 odjel Waldemar Frydrych na nějakou dobu do Francie, kde se živil jako malíř. Avšak v protestech neustal ani po revoluci, zúčastnil se ve svém oranžovém trpasličím převleku například Oranžové revoluce na Ukrajině. Opakovaně kandidoval na primátora Varšavy, ale neúspěšně. V současnosti bydlí v Polsku a píše své vzpomínky.

Jeho trpasličí disident však zůstane ve Vratislavi navždy. Od roku 2005 jsou po městě rozmisťovány sochy trpaslíků, které nemůžete přehlédnout. Více se o nich dočtete zde.

Waldemar Frydrych a Oranžová alternativa, Vratislav, Wroclaw