Ratusz
(radnice)
Radnice Ratusz na Ryneku, Vratislav, Wroclaw

Ve středu Rynku stojí jeden z pozoruhodných pozůstatků gotické výstavby ve střední Evropě. Do tzv. ratuszy (radnice) se promítá několik architektonických stylů včetně různých gotických období. Sama, jako by byla poskládaná slepencem z několika radnic. Je to důsledek poněkud zdlouhavé výstavby během 15. a 16. století.

Na radnici se v minulosti pravidelně setkávali měští soudci a konšelé. Uvnitř budovy se nachází Knížecí sál, místo sjezdu slezských knížat, a Soudní hala.

Na venkovní fasádě si nemůžete nepovšimnout řady reliéfů, zobrazujících běžný život a povolaní obyvatelů Vratislavi. Z jižní strany radnice se vstupuje do zjevně nejstarší hospody v Evropě z roku 1273, Piwnice Swidnické.

Radnice Ratusz na Ryneku, Vratislav, Wroclaw
Radnice Ratusz na Ryneku, Vratislav, Wroclaw Radnice Ratusz na Ryneku, Vratislav, Wroclaw