Raclawické panoráma
Raclawické panoráma, Vratislav, Wroclaw, razjel.flog.pl

Jednou z nejnavštěvovanějších pozoruhodností Vratislavi je bezesporu Raclawické panoráma, umístěné v betonové rotundě parku Julia Słowackého. Zobrazuje povstání polských rolníků proti ruskému carovi u Raclawic roku 1794.

Malířské dílo Jana Styky a Wojciecha Kossaka má 114 metrů na délku a 15 metrů na výšku. Bylo dokončeno a odhaleno v roce 1894 v ukrajinském Lvově, který byl tehdy již století součástí Rakouska-Uherska. Samotné malování trvalo devět měsíců a spotřebovaly se na něj tři čtvrtě tuny barev.

Po druhé světové válce se vedení místní komunistické strany usneslo, že není vhodné vystavovat podobné vlastenecké dílo, navíc zobrazující porážku ruské armády. Bylo tedy dovoleno přestěhovat je do polské Vratislavi, kam byli ostatně vysídleni mnozí lvovští Poláci. Od roku 1985 je panoráma vystaveno ve speciální kruhové budově nedaleko centra.

Raclawické panoráma, Vratislav, Wroclaw, n-dosia.flog.pl

Bitva o Raclawice se odehrála po tzv. druhém dělení Polska, kdy si Prusko, Rusko a Rakousko rozdělily část polského území. Panoráma bitvy u Raclawic zobrazuje povstání polských rolníků proti ruské armádě ze 4. dubna 1794. Rebely vedl známý Polák a americký generál Tadeusz Kościuszko. V bitvě se podařilo ruskou armádu porazit, povstání však nemělo dlouhého trvání. Na podzim byl odpor rozdrcen a poslední Kościuszkovi muži kapitulovali před generálem Suvorovem.

Panoráma je jedním ze současných symbolů města, v minulosti ho navštívili Jan Pavel II., nizozemská královna Beatrix či belgický král Albert II.otevírací doba
od května do září
9.00-17.00
od října do dubna
9.00-16.00

vstupné
25zl dospělí
18zl studenti
18zl důchodci
18zl/os rodina

vstup každou půlhodinu

v pondělí a o svátcích zavřeno, ověřit můžete zde

sluchátka zdarma s výkladem včetně čj
bezbariérově přístupnéTadeusz Kościuszko, Vratislav, Wroclaw

Tadeusz Kościuszko

Tadeusz Kościuszko byl polský šlechtic pocházející z panství, které je dnes součástí Běloruska. V době, kdy si mocnosti poprvé rozdělili Polsko, byl na studiích ve Francii, kde ho fascinovaly práce osvícenců a ekonomická teorie Francoise Quesnayho.

Doma v té době jeho bratr nehospodárně přišel o rodinný majetek, a tak se zchudlý Tadeusz vydal hledat štěstí jako stavitel opevnění do USA, kde větřil šanci v začínající občanské válce. Prosadil se nebývale, dokonce sám George Washongton jej pověřil výstavbou opevnění v bitvě u Saratogy. Po válce se stal generálem severu, Kongres ho velice štědře platil a daroval mu obrovské pozemky.

Po druhém dělení Polska se vrátil do své vlasti a zorganizoval povstání. Po prvotním úspěchu u Raclawic však byl odpor rebelů zlomen a on sám byl zajat a uvězněn v Petrohradě. Po propuštění emigroval do Spojených států. Do Evropy se ještě vrátil během napoleonských válek. Jeho ostatky jsou uloženy spolu s významnými panovníky v krakovském Wawelu.

Tadeusz Kościuszko, Vratislav, Wroclaw
Tadeusz Kościuszko, Vratislav, Wroclaw