Ostrov Tumski
Ostrov Tumski, Vratislav, Wroclaw

Je jen málo příjemnějších míst k rozjímání a relaxaci, než je ostrov Tumski. Přechod po mostech, posazení na lavičkách či majestátní církevní stavby dodávají pobytu na ostrově jedinečnou atmosféru.

Ostrov Tumski je už od pradávna osídlen slovanským kmenem Slezanů. Právě zde měl Wroclaw v 10. století založit český kníže Vratislav. Po nájezdu Mongolů bylo rozhodnuto, že centrum města se přesune na pevninu, aby se mohlo bez zábran rozšiřovat do okolí. Celá staletí se ostrov vyvíjel nezávisle na městě a podržel si značnou autonomii. Původně zde stával hrad se silným opevněním, který byl jedním z knížecích sídel, po přestěhování vladařů na druhý břeh Odry se ostrov stal na stovky let majetkem církve. Proto tu můžeme spatřit celou řadu sakrálních staveb. V 19. století bylo z důvodů lepší kontroly nad opakujícími se záplavami zasypáno pravé koryto a ostrov Tumski přestal být opravdovým ostrovem.

Arcidiecézní muzeum mapuje církevní díla a umění zpátky až do období gotiky. Nachází se zde řada soch, oltářů, archivních spisů.

Kostel sv. Jiljí je nejstarší stavbou ve městě. Knedlíkovou bránu, vycházející z románského kostelíku, obestírá tajemná legenda. Na ostrově žil muž, který nade všechno na světě zbožňoval svou milovanou ženu a její božské knedlíky. Jednoho dne mu však žena zemřela a muž propadl velkému žalu. Dlouhé noci nedokázal vůbec usnout; usnul až třetího dne z naprostého vyčerpání. Ve snu se jeho mrtvá manželka zjevila a konejšila ho. Řekla, že ve světnici najde darem kouzelný hrnec, ve kterém každý den najde uvařené knedlíky. Varovala ho však, že nikdy nesmí sníst poslední knedlík. Muž se probudil, v hrnci byly knedlíky a skutečně se každé ráno objevovaly nové. Jednoho dne však měl muž velký hlad. Neodolal a nabral i poslední knedlík. V ten moment mu odskočil od úst a dal se na útěk. Muž knedlík pronásledoval po celém ostrově, ale ne a ne ho dohnat. Nakonec knedlík vyskočil na bránu u sv. Jiljí a proměnil se v kámen. A zůstal tam dodnes, aby muži i všem dalším připomínal, že nedodržování podmínek a chamtivost se nevyplácejí.

Kostelík sv. Martina je vším, co zbylo z piastovského knížecího hradu. V meziválečném období, kdy město bylo obýváno především Němci, se stal centrem polské kultury. Sloužily se tu mše v polštině a ve sborech se zpívaly polské písně. Roku 1939 nacisté veškerá kulturní setkání v kostele zakázali.

Orphanotropheum, barokní vzdělávací instituce, sloužilo pro potomky šlechticů, kteří z nějakého důvodu ztratili své rodiče. Dnes tu se souhlasem arcibiskupa sídlí řada neziskových organizací.

Ostrov Tumski, Vratislav, Wroclaw