Max Berg
Max Berg, Vratislav, Wroclaw

Max Berg se narodil roku 1870 ve Štětíně. V mládí se dal na studium architektury a v pozdější fázi výuky se specializoval na středověká umění, což ovlivnilo i jeho tvorbu. Jisté gotické prvky lze pozorovat i na jeho nejznámějším díle, Hale století.

Mezi lety 1909 a 1925 byl Berg městským architektem Vratislavi. Jeho talent byl nesporný, zvláště pak si uměl dobře poradit s novými materiály. To vyvrací možnou domněnku, že tuto pozici získal jen díky svému členství v SPD (Sociální demokracie Německa).

Jako vratislavský architekt navrhl řadu fasád, škol, nemocnici, ubytovny pro lidi s nižšími příjmy, vodní elektrárnu a pak nelze vynechat jeho dvě nejslavnější stavby: Halu století a halu Targowou. Sám se však pokoušel vypracovat pro město koncepčnější možnou podobu budoucí zástavby, proto vytvořil plán územního rozvoje, kde kladl důraz na městutvorné prvky a dostatek zeleně. Podobný plán zpracoval později i pro Berlín, tam ovšem nikdy nebyl využit. Max Berg také počítal se stavbou a využitím mrakodrapů, což bylo v té době na Evropu s nízkou zástavbou velice netypické.

Berg se během druhé světové války přesunul do Berlína, po jejím skončení ještě do Badenu-Badenu, kde po dvou letech zemřel.

Max Berg, Hala století, Vratislav, Wroclaw
Max Berg, Hala století, Vratislav, Wroclaw

Hala století