Katedrála sv. Jana Krtitele
Katedrála sv. Jana Křtitele, Vratislav, Wroclaw

Původní kostel nechal na tomto místě zbudovat už český kníže Vratislav. Během dalších století byl mnohokrát přestavěn v několika stylech. V roce 1945 byla katedrála při bombardování Rudou armádou v podstatě srovnána se zemí. Hlavní rekonstrukce a vysvěcení byly provedeny již v 50. letech. Dnešní definitivní podobu má katedrála od roku 1991.

Uvnitř se nacházejí největší varhany v Polsku. V roce 1913, kdy byly dokončeny, se staly dokonce největšími na světě. Podle původních plánů měly být umístěny v Hale století, k tomu ale nakonec nedošlo. Na věž je možné vyjet výtahem za poplatek.otevírací doba
pondělí - sobota
10.00-16.30
neděle
14.00-16.00

vstupné
5zl

Katedrála sv. Jana Křtitele, Vratislav, Wroclaw
Katedrála sv. Jana Křtitele, Vratislav, Wroclaw

Na jižní straně katedrály najdete dvě pozoruhodnosti. První je hlava trčící mezi cihlami. Netradiční ozdoba vznikla na památku události ze středověku, kdy se mladý muž opakovaně neúspěšně pokoušel získat ruku dcery kováře, který měl dům hned naproti katedrále. Poprvé jej kovář odbyl, že nebude svou dceru provdávat za nemajetného chudáka. Mladík tedy odešel do Broumovských vrchů, kde vraždil a okrádal pocestné. Jako boháč se vrátil znovu prosit o ruku panny. Kovář ale dobře slyšel o jeho činech a odmítl dceru provdat. Muž ze vzteku v noci podpálil jejich dům a ukryl se v katedrále, odkud své dílo mohl dobře pozorovat. Katedrála, či snad sám Bůh, zločince nesnesli, hlava se mu zasekla v okně, ze kterého zíral. Řval o pomoc, protože okno se stále zmenšovalo. Obyvatelé se však domnívali, že křičí, aby upozornil na oheň, běželi tedy hasit plameny a úspěšně zachránili kováře s dcerou. Pro muže už bylo pozdě, okno se stále zmenšovalo, až se proměnilo v zeď. Jeho bezhlavé tělo zůstalo ležet v katedrále.

Druhá zajímavá historie se váže k soše sv. Vincenta. Po bedlivějším prozkoumání lze objevit, že soše něco chybí. Slavný sochař kráčející kdysi po ostrově zkolaboval a upadl do mdlob. Mladý chlapec ho odtáhl do stínu a vzkřísil. Když se sochař vzpamatoval, s obdivem zjistil, že ho zachránil chlapec bez citu v nohách. Na otázku, jak mu může vše splatit, požádal hoch, zda by ho nevzal do učení. Sochař se nechtěl starat o chromého učně, a tak zadal mladíkovi zkušební práci, aby ukázal, co umí. U katedrály se uvažovalo o vztyčení sochy sv. Vincenta. Sochař nechal chlapce, aby dílo vytvořil. Sám ale nevěřil, že něco takového zvládne. Hoch dřel celé dny a noci, až vytvořil sochu, která dnes zdobí jižní stranu katedrály. Sochař uznale obdivoval mladíkovu amatérskou zručnost. Slib splnil a mladík se měl druhý den hlásit u něho do učení. Šťastný kluk spokojeně usnul a zdál se mu sen, ve kterém sv. Vincent přišel, poděkoval mu za sochu a poté se dotkl jeho nohou. Když se mladík probudil, zjistil neuvěřitelnou věc. Do nohou se mu vrátil cit. O to víc ho překvapilo, že soše, kterou minulé dny tvořil, nohy chybějí.