Jatka
jatka, Vratislav, Wroclaw

V dřívějších dobách se nacházela v této části města veliká jatka a masné krámy. Prodávalo se tu maso a tuk jako náplň do lamp. V noci se okolí jatek měnilo na místo proslulé svými nevěstinci a hlasitými krčmami.

Původní dřevěné stánky, které se jen každé ráno rozestavovaly, nahradily časem pevné kamenné domy. Ty, které tu stojí dodnes, pocházejí převážně ze 17. a 18. století. V současnosti tu nalezneme zajímavé obchody se suvenýry a celou řadu děl místních umělců.

Oblíbeným místem se však jatka stala po odhalení pomníku zde zabíjených zvířat, který financovalo město. Památník je jedním z nejvíce fotografovaných míst ve Vratislavi.

jatka, Vratislav, Wroclaw