Socha Jana Nepomuckého
Jan Nepomucký - Ostrov Tumski, Vratislav, Wroclaw

Stejně jako na Karlově mostě v Praze i zde byl vystavěn památník Janu Nepomuckému. K vikáři pražského arcibiskupa chodila na zpověď královna Žofie. Král Václav IV. v podezření, že před ním ukrývá nevěru, tlačil na Jana, aby vyzradil zpovědní tajemství. Když kněz odmítl, byl hozen z Karlova mostu do řeky a utopil se.

Protože byl autor zdejšího pomníku dost velký lenoch, požádal svého asistenta, aby jej dokončil. Asistentovi se však té noci narodil syn a ze vší radosti vytesal místo hlavy anděla hlavu novorozeného potomka. Když to hlavní sochař uviděl, zhrozil se, avšak aby památník zůstal symetrický, musel nechat udělat dětskou hlavu i na straně druhé. A od té doby jsou dva andělé po stranách plešatí.