SLEDUJTE NÁS

WALHALLA,
NĚMECKÁ SÍŇ SLÁVY

„Byl jsem teď v Holandsku. V Německu. Všecko jsem tam viděl. Vojáky, rekruty, demonstranty. Je v tom rozdíl. Ti čeští a rakouští se při tom vždy ožrali, kdežto Němci nastupovali do vlaků s vážností, jako by se už viděli ve Walhalle.“

Tomáš Garrigue Masaryk

Walhalla u Regensburgu
Walhalla u Regensburgu

Tato slova pronáší na začátku 1. světové války Tomáš Garrigue Masaryk v seriálu České století o disciplíně německého vojska. Ale co ta Walhalla vlastně je a proč by měl německý voják toužit se do ní dostat?

Dle severské mytologie je Walhalla vysněnou válečnickou síní, kde hodují po smrti skuteční bojovníci společně s Bohy. Vikingové museli svými činy i smrtí v boji dokázat, že jsou Walhally hodni.

Pouhých 70 kilometrů od českých hranic v obci Donaustauf nedaleko Regensburgu (Řezna), stojí tajemný chrám Walhalla. Pokud Vám připomíná antický Pantheon, tak se nemýlíte, skutečně byl hlavní inspirací Ludvíka I. Bavorského, když zadal práce na Walhalle svým architektům.

Walhalla u Regensburgu Walhalla u Regensburgu

Ludvíkovou myšlenkou bylo vytvořit honosný chrám, v němž by své čestné bysty měly nejvýznamnější germánské osobnosti. Chtěl tím stmelit německý národ, který v Napoleonských válkách bojoval ve více armádách proti sobě.
Ludvíkovo chápání německého národa je však širší, za Němce považoval všechny německojazyčné, takže v chrámu mají svůj památník i mnozí Holanďané, Belgičani, Rusové či Švýcaři. Během Třetí říše nacisté nepojali Walhallu za vlastní právě z toho důvodu, že v jejich užším chápání byl Němcem pouze Árijec (geneticky přitom potomky starých Árjů nejsou jen Němci, ale široká paleta indoevropských národů včetně Čechů).

Ve Walhalle je zobrazeno celkem 191 osob, z toho 12 žen, přičemž počet soch stále narůstá. Právo rozhodnout o vytvoření bysty náleží bavorské vládě.

Walhalla u Regensburgu Walhalla u Regensburgu, Ludvík I. bavorský král

Důstojné místo má nepřehlédnutelná socha Ludvíka I., iniciátora chrámu. Čtením popisků můžeme projít celou germánskou historií počínající od významných Anglosasů, Langobardů, Gótů, přes hanzovní města až do současnosti. Své místo tu má Konrád Adenauer, Albert Einstein, Johan Sebastian Bach, ruská carevna Kateřina II. Veliká nebo sjednotitel anglosaských kmenů při obraně Británie proti Vikingům, Alfred Veliký.

Walhalla u Regensburgu

Návštěva Walhally je fantastickým zážitkem. Z chrámového schodiště se naskýtá úchvatný pohled na řeku Dunaj i nedaleký Regensburg. Málokterá příležitost je vhodnější na piknik než posezení mezi ohromnými dórskými sloupy Walhally s výhledem do okolí. Vstupné do chrámu stojí 4€ (studenti a důchodci 3€).

Walhalla u RegensburguVYBRANNÉ OSOBNOSTI Z WALHALLY

Carl Friedrich Gauss
matematik, fyzik a astronom

Konrad Adenauer
první kancléř SRN

Albert Einstein
fyzik, nobelista

Carl Maria von Weber
skladatel

Richard Strauss
skladatel

Wilhelm Conrad Röntgen
fyzik, vynálezce rentgenu

Franz Peter Schubert
skladatel

Johann Sebastian Bach
skladatel

Richard Wagner
skladatel

Otto von Bismarck
kancléř Německého císařství

Martin Luther
protestantský reformátor

William I. Oranžský
vůdce nizozemské armády za nezávislost na Španělsku

Friedrich von Schiller
spisovatel, básník

Otto I.
císař Svaté říše římské

Ludvík I.
král bavorský

Immanuel Kant
filosof z Kaliningradu

Johannes Kepler
matematik a astronom

Kateřina II. Veliká
ruská carevna

Johannes Gutenberg
vynálezce knihtisku

Johann Wolfgang von Goethe
spisovatel

Jan van Eyck
malíř

Erasmus z Rotterdamu
holandský humanista

Ludwig van Beethoven
skladatel

August II. Silný
král polský, kurfiřt saský

Alfred Veliký
král WessexuWalhalla u Regensburgu Walhalla u Regensburgu

ČTĚTE TAKÉ:

JAK DO DRÁŽDAN JEN ZA 180 KČ
- NÁVOD -
GÖTEBORG
VÍCE NEŽ PŘÍSTAV IMIGRACE