SLEDUJTE NÁS

Uppsala – město,
kde skončilo české bohatství

Uppsala je studentské městečko nedaleko Stockholmu, které je sídlem nejstarší skandinávské univerzity. Pocházeli odtud slavní vědci jako Carl Linné nebo Anders Celsius a také zde našly uplatnění předměty ze vzácných sbírek Pražského hradu, již během třicetileté války Švédové uloupili. Proto vzhůru na prohlídku po tomto zajímavém místě.

reka ,Uppsala
Linnaeus garden ,Uppsala
Linnaeus garden

Historie města sahá do doby, kdy o nějakých univerzitách ještě nikdo nic nevěděl. Původní Gamla Uppsala (Stará Uppsala) se rozkládá výše po řece a byla posvátným místem Vikingů. V dřevěném chrámu zde uctívali veliké sochy bohů Odina, Frey a Thóra. Každých devět let se konala veliká slavnost Fröblot (zasévání krve); Vikingové nejprve pili a slavili, obcovali s řadou růzých žen a mužů. Následně přišlo na řadu obětování bohům: devět koz, prasat a nakonec i devět lidských dobrovolníků, pro něž bylo ctí se vydat bohům. Všem byly useknuty hlavy a Vikingové se pomazávali jejich krví, aby byli plodní a silní. Těla pak byla rozvěšena po okolních stromech a ponechána svému osudu až do úplného rozkladu.

I tak popsal Uppsalu Adam von Bremen. Vyjadřoval se ve smyslu, že se jedná o semeniště zla a podlosti. Jeho popis nemůžeme brát úplně vážně, protože ve svém textu popisuje i Amazonky (patrně vikingské válečnice a štítonošky), Kyklopy a Hemantopody (lidé jen s jednou nohou) a je otázkou, nakolik mohl zachovat nestrannost, když stál na straně katolické církve, která se snažila šířit křesťanství mezi švédskými pohany, a navíc v samotné Uppsale nikdy nebyl.

Gamla Uppsala,Uppsala
Gamla Uppsala, Uppsala
Gamla Uppsala muzeum, Uppsala
Gamla Uppsala muzeum

Dnes je Gamla Uppsala na periférii města a jezdí tam městský autobus č.2 (27 SEK, ze zastávky Stadshuset vedle hlavního nádraží) nebo se lze vydat značenou 5 km dlouhou poutní cestu Eriksleden od Linnaeus garden. Z pohanských časů se zachovalo několik velkých holých kopců s mohylami. O třech naproti muzeu se říká, že jsou pod nimi pochování Aun, Egil, Adils z eposu o Beowulfovi. Na místě starého pohanského chrámu dnes najdete kostel a za ním menší vesnici z 19. století, která je pro turisty otevřena v letních měsících. Pokud však máte v Uppsale málo času, raději návštěvu Gamla Uppsaly vynechte a zůstaňte v Novém městě.

„Nové město“ sloužilo původně jen jako přístaviště Gamla Uppsaly. Dnes tu žije 150 tisíc hlášených obyvatel a nedílnou součástí města jsou studenti. V letních měsících, kdy jsou pryč, je tu obzvlášť pusto, hlavně ve studentských čtvrtích. Jednou z nich je i Flogsta, která je zajímavá tím, že každý den během semestru se ve 22.00 ozývá po okolí strašný řev. Studenti z oken křičí, aby se odreagovali po celodenním učení.

Uppsala je ale hlavně sídlem nejstarší a zřejmě i nejlepší skandinávské univerzity, která se výborně vyjímá v životopise. Fakt, že byla založena roku 1477, ale neznamená, že by všechny budovy byly staré. Naopak některé jsou velice moderní a nabízejí špičkové vybavení, s nímž je radost studovat. Ve Švédsku prostě do školství tečou trochu jiné peníze.

univerzita, Uppsala
jedna z mnoha budov univerzity

Dávnou historii univerzity připomíná například Carolina Rediviva, jedna z budov uppsalské knihovny. Jsou tu uloženy veřejně přístupné vzácné knihy, mapy a jiné písemnosti. Nejvýznamnější z nich je Codex Argenteus (4. stol n. l.), překlad Evangelia z řečtiny do gótštiny, zapsaný inkoustem ze stříbra. Po pádu Západořímské říše se tato kniha na 1000 let ztratila, až se Rudolf II. doslechl o její existenci v klášteře ve Verdenu. Zakoupil ji, a tak se stala součástí jeho sbírek na Pražském hradě. Odtud ji švédská armáda uloupila při svém nájezdu na Prahu v roce 1648. Vstup do Caroliny Redivivy je zdarma.

Carolina Rediviva, Uppsala
Carolina Rediviva, knihovna, Uppsala
Carolina Rediviva

Hned nad knihovnou se tyčí sídlo uppsalského hejtmana, hrad Uppsala slott. Není úplně veřejně přístupný, ostatně není tam ani nic zajímavého. V minulosti se v něm však odehrála celá řada významných událostí švédských dějin: od zasedání parlamentu, které schválilo vstup do třicetileté války, přes abdikaci královny Kristýny po popravu povstalců z rodu Sture.

Za hradem přes silnici pokračují univerzitní budovy a dvě stě let stará botanická zahrada (vstup zdarma) s tropickým skleníkem a Linného oranžérií. Řada věcí je ve městě pojmenována po tomto vědci, který se svými spolupracovníky stanovil systém klasifikace rostlin a živočichů používaný s jistými změnami dodnes. Carlu Linnému je zasvěceno i muzeum se zahradou na druhém konci města a také populární stezky do okolí Uppsaly, kudy chodil na procházky, při nichž se svými žáky sbíral a popisoval květiny a hmyz.

Botanická  zahrada ,Uppsala
Botanická  zahrada ,Uppsala
Botanická  zahrada, Uppsala
Botanická zahrada

K dalším slavným absolventům univerzity patřil například Anders Celsius (evropská teplotní stupnice) a Olof Rudbeck, vědec s fantastickými znalostmi od botaniky po hudbu. V budově Gustavianum si můžete prohlédnout jeho Anatomické divadlo; jedná se o kruhovou učebnu, kde studenti stáli v několika řadách a mohli se dívat z výšky do středu místnosti na stůl, kde Rudbeck pitval mrtvé zločince a učil tak své studenty. Dále je v Gustavianu plno vystavených předmětů z vikingské éry, ale také egyptské mumie či poklady, které uloupil Gustav Vasa při svých nájezdech za třicetileté války mimo jiné i v Praze.

Gustavianum, Uppsala
Gustavianum pitvací divadlo, Uppsala
Gustavianum a pitvací divadlo nahoře ve věžiJak se do Uppsaly levně dostat?

pokračovat ve čtení článkuČTĚTE TAKÉ:

ŠVÉDSKÝ VYSOKOŠKOLSKÝ
SYSTÉM
CO NESMÍTE VYNECHAT
V HELSINKÁCH
JAK PROCESTOVAT LEVNĚ
SKANDINÁVII (1. DÍL)
PERFEKTNÍ JESKYNNÍ LÁZNĚ
ZA PÁR KORUN