Zámek (Residenzschloss)

Na dřívějším formálním sídlu mocného panovnického rodu Wettinů končí v současné době poslední stavební úpravy. Tak jako většinu městský staveb i zámek zničilo spojenecké bombardování z konce 2. světové války. Restaurátoři zámku se rozhodli pro netradiční řešení fasády, kdy směrem na nádvoří byly stěny navráceny do své podoby z 16. století, zatímco do ulice byl zvolen vzhled po poslední velké přestavbě z konce 19. století. Kompletní obnova sídla vyšla bezmála na 337 milionů eur.

Zámecký renesanční komplex patří k nejkrásnějším v celém Německu. Díky postupné obnově se do zámku navíc vracejí jeho původní sbírky. Nejznámější je bezesporu Grünes Gewölbe (Zelená klenba) jež je de facto saskou klenotnicí. Značné návštěvnosti se také těší další výstavy, sbírka osmanského umění Türckische cammer či muzeum grafik.otevírací doba
denně mimo pondělí
10.00-18.00
v ceně je vždy zahrnut audioprůvodce s českou mutací

vstupné
Kombinovaný vstup
Nová klenotnice, Zbrojnice, Turecká komnata, výstava obrazů a dočasné výstavy
12 € dospělí
9 € studenti a senioři
do 17 let zdrama


Stará klenotnice
nutná registrace na místě na konkrétní čas vstupu
12 € dospělí
do 17 let zdramaGrünes Gewölbe (Klenotnice) je rozhodně jednou z nejdůležitějších sbírek zámku. Dělí se na starou a novou. Stará je tvořena 2500 exponáty povětšinou shromážděných Fridrichem Augustem I., pro nějž byla tato kolekce srdcovou záležitostí, ukázkou pýchy a značného wettinského bohatství. Stará klenotnice je uložena v luxusních interiérech, např. v Slonovinové síni, Stříbrné či Drahokamové síni či Jantarovém kabinetu. Vstup do Staré klenotnice je na zvláštní vstupenku.
Nová klenotnice již nezobrazuje barokní krásu ve své komplexnosti v neuvěřitelných interiérech, spíše se soustředí na jednotlivé exponáty. To ji však vůbec neubírá na atraktivnosti, právě naopak budete ohromeni řadou různých ozdob a strojů, které vznikaly v období novověku. K velké části z 1000 exponátů vás doprovodí i komentář audioprůvodce, který vysvětlí jeho historií, mimořádnost a způsob fungování. Srdce sbírky tvoří zlatý čajový set, šperky a vzácné kameny. Dále naleznete fenomenální skládací výzdobu: Trůn velkého Mogula, hodiny na niž každou minutu sjede kulička drobným kanálkem po své dráze, neuvěřitelné orloje a exponáty plné životních příběhů.

Große Fregatte aus Elfenbein - Jen několik měsíců před svou smrtí dokončil Jacob Zeller tuto překrásnou malou fregatu ze slonoviny. Objednal si ji kurfiřt Johann Georg I. a vyplatil za ni celých 3000 guldenů. Dílo tvoří loď, kterou ve svých rukou svírá bůh vody Neptun, tradičně doprovázen dvěma koňmi, kdy jeden symbolizuje moře v klidu a druhý divoké a rozbouřené. Stejný motiv můžeme nalézt i v Římě na Fontáně di Trevi, kterou se autor zjevně inspiroval. Převážná část lodi je vyrobena ze slonoviny, pouze řetězy pak ze zlata a plachty z pergamenu. Na trupu jsou vypsána jména vládců Drážďan po Johanna Georga.

zdroj: https://twitter.com/sepoy/status/365137111667593216

Der Thron des Großmoguls Aureng-zeb - Trůn velkého Mogula je jedinečným výtvorem Johanna Melichara Dinglingera z roku 1707. Miniatura zobrazuje na jediném metru čtverečním pětidenní oslavy narozenin velkého Mogula. Celkem 132 stříbrných figurek se účastní hostiny a přinášejí velkému vládci Indie 32 darů. Postavy nejsou k podložce zcela připevněné úmyslně, aby bylo umožněno děj narozenin upravovat a figurky přestavovat. Na celé dílo bylo použito 4909 diamantů, 160 rubínů a 164 smaragdů, přičemž bylo v historii z tohoto neuvěřitelného bohatství ukradeno jen 400 drahých kamenů; snad z úcty k tomuto veledílu nebo jednoduše proto, že i malé množství umožnilo zloději zbohatnout. Výrobu financoval kurfiřtský dvůr za vlády Augusta II. Silného; Dinglinger zakázku dostal, přestože v Indii nikdy nebyl. Musel tedy zapojit svou představivost a čerpat z informací, které obsahovaly tehdy dostupné cestopisy.

Poměrně nedávno se do prostor zámku ze Zwingeru přesunula Riesensaal (Zbrojnice). Jedná se o fenomenální sbírku různých historických zbraní a brnění, která umožní skutečně nabažit se atmosféry tehdejších bojů a turnajů. Nejcennějším však zůstává jeho kabinet Türckische cammer. Jak už německý název sbírky napovídá, kolekce se nese v orientálním duchu. Téměř 600 vystavených objektů bylo zakoupeno Fridrichem Augustem I. z Osmanské říše. Část oděvů dokonce sám kurfiřt nosil, a to při slavnostních příležitostech, kdy se rád nechával vidět v sultánských hávech. Největší pozornost budí postavený osmanský stan (20 x 8 m), sbírka tureckých válečných luků a osm mohutných dřevěných koní v životní velikosti, z nichž každý váží přes 150 kg.


Mostní přechod do Hofkirche, kudy se královská rodina nepozorovaně dostala na mši.