V roce 2011 byl dokončen 635 metrový Waldschlösschenský most přes řeku Labe, ležící v historickém jádru města. Cena mostu se vyšplhala ku 4 miliardám korun a o jeho stavbě bylo rozhodnuto v místním referendu v roce 2005, kdy občanům města vadila problematická dopravní situace na hranici Johannstatu (čtvrť Janovo město).

I přes výzvy UNESCO, ke zrušení záměru výstavby, začalo město budovat most. Na obranu Drážďan nutno říci, že s UNESCO jednalo a došlo k některým ústupkům, přesto však se mezi body programu červencového výboru Světového dědictví roku 2009 dostal návrh na vyřazení.

14 členů výboru bylo pro, 5 proti a dva se zdrželi hlasování; Německo ve výboru zástupce nemělo. Otázkou je, co to vlastně pro Drážďany znamená? Má ztráta značky nějaký vliv na množství turistů proudících do města? Protože finance poskytované z fondu UNESCO jsou téměř nulové, daleko větší hodnotu má samotná značka.

Architektonický skvost byl tedy nejprve zapsán na seznam UNESCO v roce 2004, o dva roky později byl zařazen na seznam ohrožených památek a nakonec byl na 33. zasedání výboru Světového dědictví vyškrtnut. Zajímavé je, že k vyřazení památky v minulosti došlo jen jednou a to v případě ománské přírodní rezervace, kde se vyskytoval ohrožený druh přímorožce arabského. Ománská vláda zredukovala chráněné území o 90%, což vedlo k snížení populace těchto jedinců ze 450 na pouhých 65.