GALERIE STARÝCH MISTRŮ

V křídle Zwingeru směřujícím k Theater platz je vystaveno na 700 obrazů. Tato část budovy se podle svého stavitele nazývá Sempergalerie a je výstavištěm jedné z nejpůsobivějších malířských sbírek Evropy. Spatřit zde můžeme světová i německá díla od 14. po 18. století, novější obrazy byly z Galerie mistrů vyčleněny v roce 1959 do speciální sbírky (Galerie Nových mistrů), nacházející se v prostorách Albertina.

Sbírku Galerie Starých mistrů tvoří povětšinou díla skoupená Fridrichem Augustem I. a jeho synem Fridrichem Augustem II.; nákup něčeho tak drahého v 18. století znamenal nemalý nápor na kurfiřtskou pokladnu.

Lístky si můžete zakoupit v suterénu budovy. Jsou zde také toalety (pro vstup se však turniketům musíte prokázat lístkem). Dobré je využít bezplatných úložných skříněk (záloha €), kde si své věci můžete nechat i pro další prohlídku města, mějte však na paměti, že Sempergalerie zavírá v 18.00

OTVÍRACÍ DOBA
od úterý do neděle
10.00 - 18.00

VSTUPNÉ
Dospělý 10€
Student 7,5€
Senior 7,5€
Do 17 let zdarama
nad 10 lidí 9€
Bezbariérový přístup

Nejvýznamnější mistři
Tizian
Raffael Santi
Velazquez
Rubens
Dürer
Rembrandt

Sixtinská madona

Celým názvem „Madona stojící v oblacích se Svatým Sixtem a svatou Barborou“, je nejnavštěvovanějším a nejznámějším obrazem vystaveným v Drážďanech. Obrázek Sixtinské madony, jak se název zkracuje, ve formě pohlednice či magnetky je běžně dostupným suvenýrem.

Jedná se o malbu slavného renesančního malíře Rafaela Santiho, kterou u něj objednal 1512 papež Julius II. ze zákeřné a vychytralé rodiny Borghese(Příběhy rodiny Borghese vešly do českého povědomí hlavně díky stejnojmennému historickému seriálu). Původně byl obraz určen pro benediktýnskou baziliku San Sisto v italské Piacenze, jakožto svatostánku, ke kterému měl Giuliano della Rovere (Julius II.) vnitřní vztah.

V roce 1752 se podařilo dílo zakoupit kurfiřtu Fridrichu Augustu II. a zařadit mezi své sbírky. V Galerii Starých mistrů vydržel dodnes, s přestávkou mezi lety 1945-1955, kdy byla mnohá místní díla ukořistěna Rudou armádou jako válečná kořist, odvezena do Moskvy a navrácena až po 10 letech.

Obraz vzdává hold světci Sixtu, který klečí na nebesích před Pannou Marií s dítětem. Sixtus byl patronem de Rovereho rodiny. Ústřední postavou díla je panna Maria, držící malého Ježíše Krista, nikoliv však v mateřském objetí, ale jako by jej vydávala vpřed svému údělu. Pro pochopení této symboliky je nutno vědět, že v bazilice San Sisto vysel obraz naproti kříži, Ježíš byl tedy dáván svému osudu ukřižovat se za svůj lid.

Předlohou pro Madonu byla Margherita Luti, Rafaelova milenka, jež mu stála modelem pro madonu i na dalších obrazech. Čtvrtou osobou na plátně je svatá Barbora. O dolní rám se pak opírá dvojice znuděných andělů, které si vydobyli svou pověst v celé Evropě a bývají zobrazování na mnoha bytových doplňcích, ozdobách, či poštovních známkách.