Theaterplatz

Theaterplatz (Divadelní náměstí) je místem setkávání. Nachází se v samotném srdci města a stojí na něm nejúchvatnější památky Drážďan.

Ve středu náměstí stojí vysoká socha jezdce na koni. Jedná se o krále a kurfiřta Johanna. Druhým prvkem, jež se nachází relativně ve středu volného prostranství je Schinkelwache (strážnice).

Z jihovýchodní strany náměstí uzavírají dvě mohutné budovy. Residenzschloss, rezidenční zámek kde od dob Fridricha Augusta I. žili sasští kurfiřti; hned vedle stojí Katedrála nejsvětětější trojce (Hofkirche)

Ze severní strany ohraničuje náměstí řeka Labe a na břehu předsunutý dům č.3, který jako jediný zbyl z Italské vesničky (Italienisches Dörfchen). O několik metrů dál se přes řeku do Neustadtu tyčí slavný Augustův most (Augustbrüke).

Jižní a západní straně náměstí dominují dvě slavné stavby. Semperova opera a Zwinger. Mezi nimi si můžeme povšimnout sochy slavného hudebního skladatele, který v Drážďanech působil, Carla Maria von Webera.

kurfiřt a král Johann
(Jan, 1854-1873)

Jezdeckou sochou uprostřed Divadelního náměstí je ztvárněn král Jan, který Sasku vládnul v době sjednocení Německa.

V době jeho vlády došlo k velkému nárůstu zahraničního obchodu, protože byla podepsána dohoda o volném obchodu s Francií a Itálii. Sám Jan na tom měl však pramalý podíl. Vládu přenechával svým ministrů a sám se oddával literatuře. Pod pseudonymem napsal několik knih a přeložil do němčiny Danteho Božskou komedii.

Schinkelwache
(strážnice)

Tento dům vybudovaný ve stylu jónského chrámu slouží jako infocentrum na Theaterplatz. Mimo map, pohlednic a dalších suvenýrů zde lze zakoupit lístky do Semperovy opery.

Dříve budova sloužila jako stanice městských strážníků. Kromě typických jónských sloupů si povšimněte soch, které vystupují z průčelí budovy. Ze strany opery socha Marse a ze strany zámku symbolická socha Saska.
Carl Maria von Weber
(1786-1826)

Vedle Zwingeru stojí památník slavného hudebního skladatele Carla Maria von Webera, který v Drážďanech složil své opery Čarostřelec a Oberon. Byl také zakladatelem Státního saského orchestru.

Příběh Webrova Čarostřelece

Děj začíná po střeleckých závodech v hospodě nedaleko lesa. Nejlepší střelec široko daleko Max tentokrát neuspěl a plnému nervozity a skepse mu hlavní polesný připomíná, že zítra bude zkoušen nejenom o nástupnictví na místo polesného, ale i o ruku té, již z celého srdce miluje, Agáty.

V té nejhroznější temnotě Vlčího dolu vyvolává mladý myslivec Kašpar temné síly. Právě on mocí propůjčenou z podsvětí zmařil vítězství Maxe v střeleckých závodech. Od samotných pekel si vyžádá darem sedm střeleckých koulí. Šest koulí zasáhne jakýkoli cíl, nikdy nemine, a sedmá zasáhne Agátu.

Dostal však ultimátum. Nesežene-li do druhého dne peklu nějakou duši, sám mu propadne. To už přichází do Vlčího dolu Max, který souhlasil s Kašparovou pomocí. Požádal jej o koule, které neminou cíl, a Kašpar mu dá rovné tři.

Ráno se Agáta zděšeně probudí. Hned několik zlých znamení je předzvěstí něčeho hrozného. Na mýtině u lesa začíná Maxova výzva o nástupnictví a její ruku. Max ihned vystřílí své tři koule. Ani jednou nemine cíl a sklidí uznání. Pak je vyzván, aby dokázal svou pověst, um a štěstí a sestřelil holubici na vysoké větvi. Max poprosí Kašpara ještě o jednu kouli. Kašpar vytáhne tu sedmou, určenou Agátě a nechá Maxe nabít…