Fürstenzug
(procesí vládců)

Fenomenální dílo Wilhelma Walthera je největším obrazem namalovaným na kachličkách (102 m x 9,5 m) na světě. Vznikalo dlouhých pět let. Původní dílo bylo vyvedeno přímo na fasádě. Kvůli nepříznivému vlivu počasí však začalo brzy ztrácet barvy a rozpadat se. Z toho důvodu bylo začátkem 20. století přemalováno na 25 tisíc kachliček vyrobených v Míšni speciálně pro tento účel.

Procesí vládců zobrazuje rod Wettinů, který vládl Drážďanům prakticky po celou dobu jejich existence až do roku 1918. Průvod začíná trubadúry a baviči, kteří zahajují dlouhé tažení historií. Prvním zachyceným kurfiřtem je Konrád Veliký. Jistě si povšimnete i dvou nejvýznamnějších panovníků, Fridricha Augusta I. a jeho syna Fridricha Augusta II., kteří jsou zde zachyceni jako August II. a August III.

Seznam Wettinů uzavírá nikoli poslední saský král Fridrich August III., nýbrž předposlední Jiří. Může za to fakt, že Fridrichovi bylo v době, kdy Wilhelm Walther začal dílo malovat, pouhých sedm let, a byl tak zatím pouze následníkem trůnu. Úplně poslední postavou celého průvodu je ale autor sám. Mezi 94 postavami se nachází jediná žena - malé děvčátko ve shluku dětí v poslední části procesí. Na obraze lze spatřit i malíře, rolníky a učence drážďanského dvora.

Jediná žena ve shluku dětí mezi samými muži.
Friedrich August I. (August II.) a jeho syn August III.

Průvod zahajují trubadůři.
Wilhelm Walther, autor Fürstenzug, uzavírá průvod.