Pravý břeh Labe

Velice příjemná procházka se nabízí na pravém břehu Labe. Cesty a promenády jsou uzpůsobené jak pro cyklisty a bruslaře, tak pro pěší. Cyklostezka pod mostem vede na Pirnu, Bad Schendau až do Čech, dále přes Děčín a podél Labe směrem na Prahu.

Pokud svou cestu začnete od Augustova mostu, první narazíte na mohutnou krychlovou budovu. Blockhause, neboli Strážnice strážila vstup na Augustův most, za nímž začínalo Staré město. Naopak zde na pravém břehu Labe se rozkládalo město nové.

Žlutá budova, která se jakoby oddělila od zámeckého komplexu, sloužila od nepaměti jako hotel. Dnešní Bellevue hotel je tedy možná jedním z nejstarších zařízení tohoto typu ve městě.

Pokud budete pokračovat směrem po proudu, určitě neminete ani Japonský pavilon.

Dále se můžete osvěžit u kašny a posedět na některé z mnoha laviček v okolí. V letních měsících je břeh dokonalým místem pro picknick. Naskýtá se překrásný výhled na staré město. Snadno rozpoznatelný je Frauenkirche, Hofkirche, ale také Kunstakademie, se svou zlatou věží ve tvaru lisu na citrón.

Možná Vás překvapí vysoká budova orientálního typu, připomínající mešitu. Yenidze, jak se ji říká, je bývalou továrnou na tabák. Dle stavebních předpisů ze začátku 20. století v centru žádná z továren nemohla mít industriální vzhled.


Blockhause
(strážnice)

Blockhause, dnes v majetku Saské akademie umění, dříve strážnice a kasárna, které strážily vstup přes most do Starého města. V době NDR sloužila barokní stavba jako dům sovětsko-německé družby.Téměř totožný pohled, se v roce 1748 naskytl malíří Canalettovi. Místo, kde malíř seděl a maloval, je označené prázdným rámem obrazu. Pod rámem je fotografie jeho díla, můžete tak sami porovnat tehdejší Dráždany s dnešní skutečností.

Japonský pavilon.
Cyklostezka podél Labe vedoucí až do Čech.

Siluetě levého břehu Labe dominují Hofkirche a Frauenkirche.
Letní promenáda ze stromů.