Kunstakademie

Akademie výtvarného umění byla dostavěna roku 1894. Dodnes spadá pod Dražďanskou akademii (obdoba AMU) jako fakulta umění. Pro Drážďany měla obrovský význam. Přednášeli zde a předávali své techniky výjimeční mistři jako Gottfried Semper, Oskar Kokoshka (celá místnost je mu věnována v Galerii Nových mistrů). Spojenecké bombardování celou budovu zničilo, avšak na rozdíl od Frauenkirche byla základní rekonstrukce hotova již v roce 1965. Kompletní obnova, tedy včetně dekorativních prvků byla dokončena roku 1989.

Skleněné kupoli na vrchu budovy, která je jasně viditelná od Labe, se mezi lidmi říká Zitronenpresse, tedy lis na citrón.