Italienisches Dörfchen
(Italská vesnička)
August brüke
(Augustův most)

Jak již německý název napovídá, jednalo se o domovou vesničku, dříve městskou čtvrť, jež se rozprostírala v místech, kde dnes stojí Semperova opera. Vesnice sloužila Italským řemeslníkům, kteří se podíleli např. na výstavbě Hofkirche (Gaetano Chiveri, Lorenzo Mattielli).

Níže můžete shlédnout přibližnou podobu z 18. století, kdy se domy linou podél břehu řeky.

V současnosti zde stojí už jen poslední z původních stavení. Bylo rekonstruováno po svém zničení v padesátých letech 20. století. Neoklasická budova dnes slouží jako restaurace. Návštěvníci vyhledávají podnik převážněv letních měsících, kdy posezní na terasy nabízí překrásný výhled na Labe a Augustův most.

Původní most z 13. století byl několikrát v historii přestavěn, vždy se přizpůsoboval nárůstu a rozvoji různých druhů dopravy. Nejprve byl v 18. století rozšířen převážně pro koně a kočáry na návrh mistra Daniela Pöppelmanna. Současně byl také přejmenován na Augustbrüke, aby vzdával hold tehdejšímu panovníku Fridrichu Augustovi I.

Další přestavba proběhla počátkem 20. století, kdy byly sloupy přizpůsobeny rozvoji lodní dopravy na Labi. Poslední rekonstrukce proběhla po 2. světové válce, kdy byl Augustův most zasažen několika pumami.

Současná pískovcová stavba je klíčovým tramvajovým spojníkem mezi Starým a Novým městem. Zároveň nabízí pěším úchvatné pohledy na oba břehy města.