AlbertinumTato neorenezanční budova pocházející z 16. století sloužila dříve jako zbrojnice. V 19. století došlo k výstavbě zbrojnice nové, a tak se tehdy Albertinum mohlo stát muzeem

Překvapivě dobře přečkala stavba bombardování Drážďan v roce 1945. V témže roce dorazila do města Rudá armáda, která v rámci zabavování válečné kořisti zkonfiskovala i mnohé exponáty. Vráceny byly až o desetiletí později. Tehdy se sem přestěhovala i Galerie nových mistrů, separovaná od Galerie starých mistrů, která zůstala v Zwingeru. V Albertinu je také vystavena Skulpturensammlung (výstava soch).

Druhou pohromou pro Albertinum se stala povodeň na Labi v roce 2002, ta kompletně vyplavila dolní prostory. Naštěstí se pracovníkům muzea podařilo na poslední chvíli zachránit veškeré vystavené expozice. Revitalizace sebou nesla enormní náklady, neuvěřitelnou částkou přispělo na 40 umělců, kteří vydražili své výtvory a peníze věnovali muzeu; celkem se vybralo 3,4 milionu €.

Nová podoba Albertina je značně vylepšená oproti původní; podzemní depozitář byl umístěn do 17m výšky, aby již v budoucnu nehrozilo jeho zničení, vznikly prostory pro kavárnu, knihkupectví, nově byla vybudovaná koncertní síň a také byl otevřen nový vchod z Georg-Treu platz, dříve byl jediný vstup z Brühlovy terasy.

Galerie Nových mistrů nabízí díla od romantismu přelomu 18. a 19. století až do současnosti. Výstava vás chronologicky povede od romantika Caspara Davida Friedricha, nejvýznamnějšího německého malíře romantismu, pozdějšími romantiky, následují francouzští a němečtí impresionisti, mezi nimi i Claude Monet, expresionismus, drážďanská secese. Zajímavá je i skupina Die Brücke, založená v roce 1905 v Drážďanech a inspirovaná Friedrichem Nietzschem. Dále zde stojí dvě nové haly s výtvory stále žijícího Gerharda Richtera.